Суббота, 15.08.2020, 13:14

Приветствую Вас Гость | RSS

Мова сайту
Выбрать язык / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділів
Мои статьи [494]
Пошук
РЦДЮТ
Директор РЦДЮТ
:
Директор РЦДЮТ
ПЕЛЫХ
Маргарита Эдуардовна

Телефон 


(06272) 94-5-76

Наші відвідувачі
Locations of visitors to this page
Посилання


Хмаринка тегів
Відео
Виставкова зала

Выставка работ юных флористов  в выставочном зале РЦДЮТ

Выставка детского рисунка
 "ДЕТСКИЕ КРАСКИ ДОНЕТЧИНЫ"


Выставка ОРИГАМИ


Главная » Статьи » Мои статьи

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Методичні рекомендації

з  питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

 

  Одними із головних завдань позашкільної освіти, визначених Законом України «Про позашкільну освіту», є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів, слухачів.      

На реалізацію цих завдань спрямовані нормативні документи:

- Стратегія виховання особистості в системі освіти Донецької області на 2016-2025 роки;

- Указ Президента України від 01.06.2013 № 312 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»;

- Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді  (наказ МОНУ № 641 від 16.06.2015);

- Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджені наказом МОНУ №641 від 16.06.2015;

- Указ  Президента України від 09.02.2016 № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

Позашкільна освіта спрямована  на  розвиток здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні,  виховання патріота, здатного захищати інтереси держави. Позашкільні навчальні заклади є складовою системи освіти України, які крім навчально-виховної, здійснюють важливу соціальну функцію, забезпечуючи змістовним дозвіллям дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Так, на сьогодні позашкільні заклади України відвідують майже 7 тис. дітей з особливими освітніми потребами; понад 10,5 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування; понад 43 тис. дітей з малозабезпечених сімей. Крім того, сьогодні ці заклади ефективно займаються патріотичним вихованням дітей та молоді, організовуючи національно-патріотичні, військово-патріотичні заходи, благодійні, волонтерські акції.

Як свідчать результати аналізу діяльності позашкільних навчальних закладів області у 2015/2016 н. р., соціальний попит на якісну позашкільну освіту, що відзначається практичною спрямованістю та широкими можливостями для самореалізації й соціальної адаптації особистості, зумовлює необхідність створення сприятливих соціально-педагогічних умов для забезпечення навчально-творчої діяльності дітей та учнівської молоді за всіма напрямами позашкільної освіти.

Основними завданнями на 2016/2017 н.р. залишаються безперервність і наступність освітньо-виховної роботи, спрямування педагогічних і методичних інновацій на забезпечення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пізнавально-творчої діяльності в гуртках, інших творчих об’єднаннях.

2016/2017 навчальний рік  має стати роком  розвитку обдарувань дітей, підтримки їх творчих, інтелектуальних і спортивних досягнень. З цією метою необхідно проводити активну роботу щодо збільшення кількості гуртків, секцій, творчих об’єднань,  запровадження різних форм охоплення позашкільною освітою, залучення до занять у гуртках дітей переселенців з Криму та Сходу України, дітей Героїв та  учасників    АТО.

З огляду на зазначене, актуальними питаннями цього навчального року є:

      - збереження мережі позашкільних навчальних закладів, дитячих творчих об’єднань;

- удосконалення навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;

 - розробка та реалізація короткострокових навчальних програм, соціально-освітніх проектів краєзнавчого, військово-патріотичного спрямування;

  - формування регіональної системи соціального співробітництва позашкільних навчальних закладів із інститутом сім’ї на основі збереження духовної єдності поколінь, створення умов для спільної творчої діяльності дітей та їхніх батьків у позашкільному освітньо-виховному просторі;

  - забезпечення вільного вибору кожною дитиною напряму та виду діяльності, врахування запитів дітей та батьків у роботі позашкільного навчального закладу;

  - впровадження особистісно-орієнтованих технологій; компетентнісного та діяльнісного підходів у навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу;

 - створення умов для соціально-педагогічної, психолого-педагогічної підтримки дітей та молоді «групи ризику», соціально вразливих груп; профілактика  асоціальної поведінки  в дитячому й молодіжному середовищі;

- профілізація навчально-виховного процесу; організація допрофільної та профільної підготовки вихованців позашкільних начальних закладів;

- розвиток інформаційних та комунікативних технологій, організація дистанційного навчання у позашкільному навчальному закладі, в тому числі  для дітей з особливими потребами;

- удосконалення змісту навчальних програм, форм і методів навчання та виховання на основі компетентнісного і діяльнісного підходів.

 Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції.  

Важливо, щоб кожен позашкільний  навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Героїчні й водночас драматичні й навіть трагічні події останнього часу спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, заповідників та кімнат бойової слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів з даної території; необхідно взяти шефство над родинами учасників ATO, які цього потребують. В цілому важливим є формування засобами змісту програм з позашкільної освіти якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, самого себе та інших, природи, праці, мистецтва.

З огляду на це рекомендуємо:

1. Виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи у позашкільних навчальних закладах національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним завданням.

2. Системно здійснювати виховання  громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу;  методичне забезпечення військово-патріотичного виховання молоді та готовності юнаків та дівчат  захищати свою Вітчизну.

3. Формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.

  Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів виховання дітей у процесі навчально-виховної діяльності позашкільних навчальних закладів.

У навчально-виховний процес  мають впроваджуватися форми і методи виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки. Патріотичне виховання має спиратися на загальнопедагогічні  принципи виховання, такі, як дитиноцентризм,  культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних особливостей. Серед специфічних принципів патріотичного виховання: принципи національної спрямованості, самоактивності й саморегуляції, полікультурності, самовідповідності, історичної та соціальної пам’яті, міжпоколінної наступності. Під час організації  цієї роботи рекомендуємо  взяти за основу положення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді від 30.03.2015 року.

Методистам позашкільних навчальних закладів обласного підпорядкування  необхідно забезпечити навчальними програмами керівників гуртків всіх напрямів та  розмістити перелік навчальних  програм  на своїх сайтах. Необхідно активізувати роботу керівників гуртків  у створенні навчальної літератури за напрямами позашкільної освіти та участі у Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури для  позашкільних навчальних закладів системи освіти України.

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області  створив науково-методичний посібник «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді» і пропонує використовувати надбання навчальних закладів області у професійній діяльності.  

Діяльність позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування у 2016/2017 н.р. рекомендовано   спрямувати на розвиток виїзних форм навчально-виховної роботи з комплексного вивчення природи: екологічні експедиції, походи, польові практики, під час проведення яких юннати мають можливість ознайомитись із природними об`єктами, компонентами природи, дослідити тваринний і рослинний світ, оволодіти знаннями про екологічний стан своєї місцевості та взяти участь у практичній природоохоронній діяльності.

Для вирішення завдань допрофільної підготовки,  соціальної інтеграції та професійного самовизначення учнів на базі Національного еколого-натуралістичного центру  протягом наступного навчального року працюватимуть Всеукраїнська заочна біологічна школа (ВЗБШ), Всеукраїнський інститут біологічних стажувань обдарованих школярів (ботаніка, зоологія, гідробіологія, біохімія), шкільна аспірантура у галузі клітинної та молекулярної біології, біохімії, клітинних технологій.

Діяльність туристсько-краєзнавчих позашкільних навчальних закладів у 2016/2017 н. р. буде спрямована на вивчення історії рідного краю та довкілля, формування у дітей та молоді почуття патріотизму, оволодіння практичними уміннями й навичками з туризму і краєзнавства, пропаганду здорового способу життя та змістовного дозвілля.

У наступному році будуть продовжені такі експедиції та конкурси:

-  Всеукраїнська історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл України», метою якої є виховання в учнівської та студентської молоді любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, духовної спадщини, бажання пізнавати й вивчати природне середовище;

-  Всеукраїнська експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за такими експедиційними напрямами: «Духовно-культурна спадщина мого народу», «Козацькому роду нема переводу», «Із батьківської криниці», «З попелу забуття», «Живи і возрадуйся, роде наш красний», «Славні імена земляків», «Геологічними стежками України», «Географія рідного краю»;

-  Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активними способами пересування «Мій рідний край».

Позашкільні навчальні заклади туристсько-краєзнавчого спрямування є координаторами   Всеукраїнської дитячо-юнацької  військово-патріотичної  гри «Сокіл» («Джура»).

Діяльність позашкільних навчальних закладів науково-технічної творчості у 2016/2017 н. р. буде спрямована на розвиток інтересу дітей та молоді до науково-технічної творчості, розширення наукового світогляду; створення умов для набуття вихованцями техніко-технологічних умінь і навичок; активізацію раціоналізаторсько-винахідницької, конструкторської та пошукової діяльності.

Позитивними результатами роботи є залучення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку до занять у гуртках початкового технічного моделювання, художнього конструювання, механічної та електрифікованої іграшки, де у процесі занять відбувається виявлення здібних до науково-технічної творчості вихованців.

У новому навчальному році з метою профорієнтаційної та професійної підготовки учнів  рекомендуємо звернути увагу  на розвиток виробничо-технічного профілю, який об’єднує гуртки автослюсарів, столярів, водіїв, операторів комп’ютерного набору та військово-технічного спрямування.

Діяльність позашкільних навчальних закладів художньо-естетичного напряму у 2016/2017 н. р. буде  спрямована на розвиток творчих здібностей, формування особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, розвиток естетичної свідомості, здатності до самореалізації та самовдосконалення.

Звертаємо увагу на важливість співпраці творчих колективів з мистецькими установами, театрами, філармоніями, музеями щодо популяризації мистецтва, культури, національних звичаїв і обрядів, відродження фольклорної спадщини, виховання дітей та молоді на культурно-історичних традиціях українського народу. 

Одним із важливих завдань керівників гуртків і творчих колективів художньо-естетичного спрямування є формування культури поведінки та спілкування вихованців, естетизація  інших сфер дитячо-юнацької творчості.

З метою підтримки художньо-естетичної творчості дітей та молоді продовжуватиметься  робота щодо проведення різноманітних організаційно-масових заходів (фестивалів, конкурсів, концертів, оглядів), спрямованих на популяризацію кращих зразків народної творчості, залучення широких кіл дітей до вивчення фольклору в народній творчості, практичне знайомство з джерелами національних етнографічних груп,  популяризацію  та пропаганду серед молоді здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі. 

У 2016/2017 н. р. навчально-виховна діяльність позашкільних навчальних закладів системи Малої академії наук України  спрямовуватиметься  на реалізацію головного завдання – пошуку, підтримки та розвитку обдарованих, здібних до наукової діяльності дітей та молоді.

Важливою умовою успішної реалізації навчально-виховних завдань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти МАН України є виявлення у дітей здібностей до наукової діяльності на ранньому етапі. Тому в новому навчальному році необхідно звернути особливу увагу на розгортання  пропедевтичної роботи, що передбачає здійснення заходів, спрямованих на залучення учнів середнього та старшого шкільного віку до дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень МАН.

Пріоритетними залишаються такі основні напрями роботи з учнями, як: організація всеукраїнських і міжнародних освітніх проектів (Всеукраїнські заочні профільні школи, літні наукові школи, Всеукраїнський виїзний лекторій-практикум «Наука ХХІ століття: перспективні напрями розвитку», Німецько-Український аерокосмічний університет) та проведення масових інтелектуальних заходів (Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, Всеукраїнська виставка-фестиваль «Обдаровані діти України», Всеукраїнська науково-технічна виставка молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України»). В організаційно-масовій роботі з обдарованими дітьми та молоддю позитивно зарекомендувала себе практика проведення учнівських науково-практичних конференцій.

У новому навчальному році варто зосередити зусилля на удосконаленні інтерактивного освітнього простору МАН, що створює учням, які зацікавлені у науково-дослідницькій діяльності, додаткові можливості для навчання. Під час здійснення практичних заходів щодо розвитку дистанційних форм навчання у МАН звертаємо увагу на досвід роботи природничої науково-дослідницької лабораторії «МанЛаб», яка працює на базі Національного центру «Мала академія наук України».

Вагомим напрямом діяльності закладів системи МАН у 2016/2017 н. р. має стати захист творчих досягнень молодих науковців. Запорукою реалізації освітніх ініціатив Малої академії наук у роботі з обдарованим дітьми та молоддю є активна популяризація її діяльності. З цією метою діють пізнавальний телевізійний проект «Інтелект.ua», медіа-проект «Інтелект-ТV», портал МАН України (www.man.gov.ua), чотири рази на рік виходить науково-популярний журнал для дітей «Школа юного вченого» (http://scientistschool.org.ua).

Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

        Важливим  питанням  залишається якісне науково-методичне забезпечення позашкільних навчальних закладів навчальними програмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентісного та діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки, змісту Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти.

З метою підвищення рівня якості позашкільної освіти, унормування порядку розроблення, затвердження та використання у навчальних закладах навчальних програм з позашкільної освіти  листом Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-502 «Про навчальні програми з позашкільної освіти» надано відповідні роз’яснення.

 Для приведення навчальних програм з позашкільної освіти до єдиних вимог розроблено методичні рекомендації щодо їх змісту та оформлення  (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти»). Для подання на вчену раду ІППОЧО програми мають відповідати вимогам Листа ІІТЗО.

Детальну інформацію про навчальні програми та навчально-методичну літературу,  що мають гриф Міністерства освіти і науки України, можна знайти на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти у вкладці «Позашкільна освіта»  та на сайтах державних центрів позашкільної освіти.

Категория: Мои статьи | Добавил: Mavericks (04.08.2016)
Просмотров: 1706 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Пропонуємо

Оцініть наш сайт
Наше опитування
Какой кружок вы хотели бы записать своего ребенка
Всего ответов: 183
Проверка ТИЦ
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

ПРОЕКТИ:
«Діти світу, візьміться за руки!»


Птах 2011 року

СИНИЦЯ БЛАКИТНАЗнаменні дати
Праздники Украины
Погода
Константиновка 
Copyright MyCorp © 2020Конструктор сайтов - uCoz